Várpalota Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítása 2016. augusztus

Várpalota Város Önkormányzata 2015-2020. közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programja

Várpalota ITS Megalapozó vizsgálat

Várpalota Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Várpalota Város Településfejlesztési Koncepciója 2016. március