10-2017 házasságkötés és élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól

9-2017 közterületen tartózkodásról

8-2017 vagyonrendelet módosítása 

Vagyonrendelet 1. melléklet-2017.03.29.

Vagyonrendelet 2. melléklet-2017.03.29.

Vagyonrendelet 3. melléklet-2017.03.29.

Vagyonrendelet-4.melléklet-2017.03.29.

7-2017 gyermekétkeztetés térítési díj

6-2017 személyes gondoskodás köébe tartozó ellátások intézményi térítési díj

5-2017 SZMSZ  módosíttása

4-2017 Forgalmi rendelet módosításáról

3-2017 Költségvetési rendelet 2017

2-2017 Költségvetés módosítás 2016 (1)

1-2017 SZMSZ módosítása