2017.04.27.

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 27-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy: A Pápai Szakképzési Centrum átszervezésének véleményezése

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő: Varga Szilvia humánügyi referens

75_Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

75_Melléklet

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 27-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy: A Bán Aladár Általános Iskola és Bán Aladár Általános Iskola Rákóczi Telepi Tagiskolája, valamint a Várkerti Általános Iskola, Várkerti Általános Iskola Inotai Tagiskolája és Várkerti Általános Iskola Vásárhelyi András Tagiskolája átszervezésének véleményezése

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő: Varga Szilvia humánügyi referens

73_Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 27-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére

Előterjesztő: Galambos István önkormányzati képviselő

73_Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 27-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Felterjesztési jog gyakorlása a köztisztviselői illetményalap növelése, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelésével járó extra kiadás állami átvállalása céljából

Előterjesztő: Galambos István önkormányzati képviselő

72-Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 27-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása

Előterjesztő: Galambos István önkormányzati képviselő

71_Részletekről a letölehető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 27-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: A Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI intézményvezető/megbízott magasabb vezetői állására, valamint a Várkerti Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására benyújtott pályázat véleményezése

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő: Varga Szilvia humánügyi referens

70_Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 27-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Beszámoló a nemzeti vagyontárgyak 2017. I. negyedévi hasznosításáról

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő: Kucsera Marianna vagyongazdálkodási ügyintéző Hatósági Iroda

69_Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 27-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy: Rendelet az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás szabályairól

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő: Sándor Tamás aljegyző

68_Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 27-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Tájékoztatás a Várpalotai Városbiztonság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolási eljárásának a befejezéséről

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető

67_Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

67_Melléklet

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 27-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Tájékoztatás a Palota Park Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolási eljárásának a befejezéséről

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető

66_Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

66_Melléklet

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 27-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetének kérelme

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő: Kucsera Marianna vagyongazdálkodási ügyintéző

65_Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

65_Melléklet

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 27-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Beszámoló a települési támogatások és egyéb szociális ellátások 2017. I. negyedévi felhasználásának adatairól

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő: Sándor Tamás aljegyző, Finta Andrea szociális ügyintéző

64_Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 27-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: A város területén gépjárművel történő várakozás szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.05.) önkormányzati rendelet módosítása – első olvasat

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő: Remsei Julianna, Kovács Dávid közterület-felügyelő, Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző, Bérczes Beáta jogi előadó

63_Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 27-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Átfogó értékelés Várpalota város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő:  Sándor Tamás aljegyző, Varga Szilvia humánügyi referens

62_Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 27-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy: A házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő szolgáltatások díjairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő: Lázárné Ácsbók Ágnes anyakönyvvezető, Bérczes Beáta jogi előadó

61_Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 27-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy: Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde magasabb vezető beosztás ellátására                                        beérkezett pályázat elbírálása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő: Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens

60_Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 27-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai programjának jóváhagyása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő:  Bognárné Mórocz Viktória a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője,

Varga Szilvia humánügyi referens

59_Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

59_Melléklet

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 27-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: 21-11439-1-002-01-03 hivatali azonosítóval ellátott Várpalota szennyvízelvezető- és tisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó megállapodás megkötése

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő:  Szabó Mónika pénzügyi irodavezető

58_Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 27-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: 11-11439-1-003-01-07 hivatali azonosítóval ellátott Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszerre vonatkozó megállapodás megkötése

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő:  Szabó Mónika pénzügyi irodavezető

57_Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 27-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy: Pályázat benyújtása a 2017. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő:  Csöngető Petra pályázat előkészítő

56_Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 27-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: A Nők a családban és a munkahelyen (standard) (EFOP-1.2.9-17) elnevezésű pályázat benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő:  Csöngető Petra pályázat előkészítő

55_Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

55_Melléklet

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 27-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról – 2017. I. negyedév

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő:  Sándor Tamás aljegyző, Bognárné Huszár Mónika képviselő-testületi ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

2017.04.12.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 12-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:  Javaslat társaság alapításának támogatására

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő:  Zugor Balázs alpolgármester

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

53 Alapító okirat

53 Székhelyhasználati engedély

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 12-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Felhatalmazás kérése a KEHOP-5.3.1-17 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című pályázat benyújtásához és a szükséges szerződések megkötésére

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő:  Horváth Tamás, a Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatója

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat 

52 1. melléklet-Nyilatkozat-2017.04.12.

52 2. melléklet-Konz együttm megállapodás-2017.04.12.

52 3.melléklet-Konz együttm megállapodás-2017.04.12.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 12-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:   Támogatási szerződés aláírása a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosító számú Társadalmi együttműködést erősítő programok Várpalotán” című projekt megvalósítására

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő:  Csöngető Petra pályázat előkészítő

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Melléklet

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 12-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:   Alapítványi források átadásáról szóló döntés meghozatala

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő:  Varga Szilvia humánügyi referens

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 12-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:   Tájékoztatás a Várpalotai Ipari Park Működtető Kft. felszámolási eljárásának a befejezéséről

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő:  Sándor Tamás aljegyző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat 

Melléklet I. 

Melléklet II.

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 12-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Tájékoztatás Várpalota Város Önkormányzatának a Raiffeisen Bank Zrt.-vel a fennálló szerződése lejáratáról és az új szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő:  Szabó Mónika pénzügyi irodavezető

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat 

Melléklet 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 12-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Várpalota Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő:  Szabó Mónika pénzügyi irodavezető, Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző, Gálné Horváth Éva gazdálkodási ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 12-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:  Bakonykarszt Zrt. vagyonkezelési szerződésből eredő visszapótlási kötelezettség elengedése

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő:  Szabó Mónika pénzügyi irodavezető, Kugler Gyula Bakonykarszt Zrt. vezérigazgató

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Melléklet

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 12-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:  A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével megkötendő, a 2017. évre vonatkozó ellátási szerződés

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta, polgármester

Előkészítő:  Varga Szilvia humánügyi referens, Szabó Mónika pénzügyi irodavezető

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat 

 

2017.03.23.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. március 23-i   ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Várpalota Város Közművelődési Koncepciójának felülvizsgálata

Előterjesztő: Galambos Szilvia, a Humán Erőforrás Bitottság elnöke

Előkészítő:  Csővári Zsófia Réka, a Thury-Vár Nonprofit Kft. ügyvezetője, Budai László, a Krúdy Gyula Városi Könyvtár vezetője, Sándor Tamás aljegyző, Borbásné Gazdag Gabriella pályázati és nemzetközi referens, Pintér Anikó marketing referens

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat 

Közművelődési_koncepció_átdolgozása_melléklet

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. március 23-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy: Várpalota Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 42/1997. (XI.05.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Szabó Mónika pénzügyi irodavezető, Kucsera Marianna vagyongazdálkodási ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat 

Vagyonrendelet_1. sz. mellékelt

Vagyonrendelet_2. sz. mellékelt

Vagyonrendelet_3. sz. mellékelt

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. március 23-i   ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Tájékoztató a THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi Üzleti Tervének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Horváth Tamás ügyvezető igazgató, Várpalotai Közüzemi Kft., Csővári Zsófia Réka ügyvezető igazgató, THURY-VÁR Nonprofit Kft

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat _

Melléklet I.

Melléklet II.

Melléklet III._

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. március 23-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy: A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapítása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Szabó Mónika pénzügyi irodavezető, Pecánkáné Szőke Judit költségvetési ügyintéző, Gálné Horváth Éva gazdálkodási ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat1

Mellékletek

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. március 23-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Beszámoló Várpalotai Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  dr. Csányi Zoltán r. ezredes, rendőrkapitány

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat 

Melléklet – Rendőrkapitányság beszámolója

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. március 23-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Főkefe Nonprofit Kft. kérelme önkormányzati ingatlan térítésmentes használatba adására, valamint a Kft. beszámolója a 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Marasztó Krisztina gazdálkodási ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat 

Melléklet I. 

Melléklet II.  

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. március 23-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy: A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjának a megállapítása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Sándor Tamás aljegyző, Pecánkáné Szőke Judit költségvetési ügyintéző, Ádám Szilvia, a Térségi Népjóléti Gondozási Központ vezetője,  Csehné Huszics Márta, a Szépkorúak Otthona intézményvezetője, Varga Szilvia humánügyi referens

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat 

 

Melléklet I.

Melléklet II._

Melléklet III.

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. március 23-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Pályázat benyújtása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati kiírásra

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Sándor Tamás aljegyző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. március 23-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Várpalota Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Szabó Mónika pénzügyi irodavezető, Csöngető Petra projektvezető, Gálné Horváth Éva gazdálkodási ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. március 23-i ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy: Az Intézményüzemeltetési Szervezet Ügyrendjének módosítása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Kurta Károly az Intézményüzemeltetési Szervezet vezetője

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Melléklet 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. március 23-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy: Várpalota város forgalmi rendjéről szóló 45/2010. (XI.30) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. március 23-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  A Várpalotai Közüzemi Kft. beszámolója a köztemetők üzemeltetéséből, a temetők egyéb irányú hasznosításából, a temetkezési helyek, illetőleg az újraváltásból befolyó díjak felhasználásáról

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Horváth Tamás ügyvezető igazgató Várpalotai Közüzemi Kft.

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. március 23-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:  Megállapodás jogi segítségnyújtó tevékenység ellátása és finanszírozása tárgyában

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Sándor Tamás aljegyző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. március 23-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:  Megállapodás pszichológusi tevékenység ellátása és finanszírozása tárgyában

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Sándor Tamás aljegyző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. március 23-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:  Megállapodás az állami támogatások igénybevétele és az utalások ütemezése tárgyában

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Sándor Tamás aljegyző, Pecánkáné Szőke Judit költségvetési ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. március 23-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Kugler Gyula vezérigazgató, Bakonykarszt Zrt., Szabó Mónika pénzügyi irodavezető, Kotzó Szabolcs környezetvédelmi ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. március 23-i  ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Nyári napközis tábor szervezése

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Varga Szilvia humánügyi referens

Részretekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

2017. 02.23.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. február 23-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy: Közművelődési megállapodás kötése az Egészséges Palotáért Egyesülettel

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Dobos Tamás, az Egészséges Palotáért Egyesület alelnöke, Sándor Tamás aljegyző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. február 23-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy: Várpalota Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Szabó Mónika pénzügyi irodavezető, Pecánkáné Szőke Judit költségvetési ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF  dokumentumban olvashat

Melléklet I.

Melléklet II.

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. február 23-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Minimális helyiségbérleti díjak meghatározása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Marasztó Krisztina gazdálkodási ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. február 23-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy: Várpalota Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Szabó Mónika pénzügyi irodavezető, Pecánkáné Szőke Judit költségvetési ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Melléklet I.

Melléklet II.

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. február 23-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy: Megbízási szerződés intézményi ellátottak szállítása, és ennek finanszírozása tárgyában

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Sándor Tamás aljegyző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. február 23-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy: A Molnár Mária Szociális Szövetkezettel kötött haszonkölcsön szerződés módosítása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Sándor Tamás aljegyző, Szabó Mónika pénzügyi irodavezető, Bérczes Beáta jogi előadó

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Melléklet

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. február 23-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Beszámoló a települési támogatások és egyéb szociális ellátások 2016. évi felhasználásának adatairól

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Sándor Tamás aljegyző, Finta Andrea szociális ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. február 23-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Javaslattétel Önkormányzati “STARTER” Programról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Galambos István, önkormányzati képviselő

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. február 23-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Várpalota Város Önkormányzata és Várpalota Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, valamint Várpalota Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata között létrejött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Szabó Mónika pénzügyi irodavezető,  Bérczes Beáta jogi előadó

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Melléklet

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. február 23-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Beszámoló a városi jelképek használatának 2016. évi engedélyezéséről

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Sándor Tamás aljegyző,  Bérczes Beáta jogi előadó

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. február 23-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Beszámoló a nemzeti vagyontárgyak 2016. IV. negyedévi hasznosításáról

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Kucsera Marianna vagyongazdálkodási ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. február 23-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról – 2016. IV. negyedév

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Sándor Tamás aljegyző, Bognárné Huszár Mónika képviselő-testületi ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. február 23-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy: A Várpalotáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Németh Tibor, a Várpalotáért Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke, Bérczes Beáta jogi előadó

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. február 23-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Várpalota Város Önkormányzata és Petrozsény Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködésének 2017. évi programja

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Sándor Tamás aljegyző, Borbásné Gazdag Gabriella pályázati és nemzetközi referens

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. február 23-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete kérelme haszonkölcsön szerződés megkötésére (8100 Várpalota, Mártírok u. 1.)

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Baráth Gábor megyei igazgató, Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete, Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Melléklet

 

 

2017.01.26.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. január 26-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének          magasabb vezetői megbízásról történő lemondása, a Várpalotai Összevont   Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat kiírása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. január 26-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Régió kérelme haszonkölcsön szerződés megkötésére (8100 Várpalota, Erdődy P. T. u. 12.)

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Bondor Lajos, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Régió régióvezető, Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Melléklet I.

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. január 26-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  A Polgármester 2017. évi szabadság ütemezése

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Ignácz Anita Éva jegyző, Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. január 26-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:  Javaslat a polgármester részére cafetéria-juttatás megállapítására

Előterjesztő: Treuer Imre, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Előkészítő:    Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. január 26-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:  Javaslat az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítására

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:    Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. január 26-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:  Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének törvény szerinti megállapítására

Előterjesztő: Dr. Ignácz Anita Éva jegyző

 Előkészítő:    Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvas

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. január 26-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Varga Szilvia humánügyi referens

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Melléklet

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. január 26-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Villamos áram beszerzése a 2018-2019 évekre

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Melléklet

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. január 26-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges

Tárgy:  Az Intézményüzemeltetési Szervezet Ügyrendjének módosítása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő:     Szabó Mónika pénzügyi irodavezető, Kurta Károly az Intézményüzemeltetési Szervezet vezetője

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. január 26-i  rendkívüli ülésére

A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy:  Az Állami Számvevőszék által végzett „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése-Várpalotai Közüzemi Kft.” témájú vizsgálatról szóló jelentés megállapításainak végrehajtására készült intézkedési terv elfogadása

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Horváth Tamás ügyvezető igazgató, Közüzemi KFT., Szabó Mónika pénzügyi irodavezető

Részletekről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Melléklet I.

Melléklet II.