Tisztelt Polgármester Úr, Polgármester Asszony! Jegyző Úr, Jegyző Asszony!

A Banki és Végrehajtási Károsultak Egyesület az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanács együttműködő partnereként (Civil háló) segítséget nyújt a lakosság részére az alábbiakban.

  • Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással kapcsolatos feladataiban.
  • A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkező ügyfelek részére ingyenes válságkezelési tanácsadást biztosítunk.
  • Az eladósodott családok részére tanácsadást biztosítunk most, illetve a későbbi magáncsőd eljárások során.
  • Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem támogatott hitelek) esetében pénzügyi visszatérítési és könnyítési segítséget biztosítunk. (ez határidős, csak az elkövetkező 2 hónapban van rá lehetőség)

Kérem, hogy az önök részére biztosított információs csatornákon keresztül értesítsék a lakosságot a segítségnyújtási lehetőségünkről.

AZ EGYESÜLET TANÁCSADÁSA INGYENES.

bankikarosultak
Kérem, hogy az egyesület közleményét lehetőség szerint az alábbi helyeken helyezzék el:

  • Önkormányzat faliújságja
  • Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat faliújságja
  • Közterületen elhelyezkedő hirdetmény elhelyezésére szolgáló hirdetőtáblán
  • Önkormányzati lapban
  • Önkormányzattal együttműködő elektronikus vagy nyomtatott médiában (helyi TV, rádió, újság)

Sajnálatos hogy még a mai napon is gyakorta hallunk tragédiákról és súlyos családi állapotokról, melyek az eladósodottságra vezethetők vissza. Ezek a problémák nagyrészt elkerülhetőek akkor, ha az érintettek szakmai érdekvédelmi segítséget kapnak. Kérjük a tisztelt Önkormányzatot, hogy a lakosság részére tegyék elérhetővé ezt a segítséget.

Tisztelettel:
Kovács László
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület

főtitkár
+36 70 253 2910
+36 87 414 354

valsagkezeles2008@gmail.com
8253 Révfülöp, Csárda u. 1.

www.bankikarosultak.hu