FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk Várpalota lakosságát, a városban működő egyházakat, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, hogy Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 132/2016. (VII. 15.) képviselő-testületi határozatával döntött a hatályos településrendezési eszközök két pontban történő módosításáról:

  1. A Thury György tér, Táncsics Mihály utca 51/4. hrsz vonatkozásában a módosítás szerint a Vt-6 övezeti jelű településközpont vegyes terület határának lesarkított szabályozása a Táncsics Mihály utca, Szent István út kereszteződésében megszűnik.

  2. A „Várpalota XV.—Kavics” védnevű bányatelek vonatkozásában a HÉSZ módosítására kerül sor annak érdekében, hogy egyértelműen rögzítésre kerüljön, a rekultivációs tevékenység során kizárólag nem veszélyes inert hulladék lerakása történhessen legfeljebb az eredeti terepszint magasságáig, egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységre ne kerülhessen sor.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 174/2013. (IX.26.) sz. határozattal elfogadott Várpalota város településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló szabályzata értelmében lehetőséget biztosítunk az Önkormányzat honlapján (http://ugyintezes.varpalota.hu/kozzetetel/rendezesi-terv-hirdetmenyei/) digitális formában megtalálható módosítási dokumentáció véleményezésére. Amennyiben a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban észrevételt, javaslatot, véleményt szeretnének nyilvánítani, úgy azt írásban az alábbi elérhetőségekre 2016. augusztus 15-ig szíveskedjenek megtenni:

Cím: Várpalotai Polgármesteri Hivatal

Mezei László főépítész

8100 Várpalota,

Gárdonyi Géza u. 39.

Email: lmezei@globonet.hu

TRE módosítás Thury György tér