Várpalotai Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Várpalotai Polgármesteri Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére

A pályázat részleteiről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tanulás értékének megbecsülése érdekében, a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért tanulók támogatására kiírt középiskolai tanulmányi ösztöndíjra pályázók közül 30 középiskolás diákot támogat a 2017. február – 2017. június közötti időszakban.

A 26/2017. (II.23) képviselő-testületi határozat értelmében az alábbi tanulók részesülnek ösztöndíjban:

Közzététel részleteit a letölthető PDF dokumentumban olvashat – 2017. tavasz

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

“a közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján

pályázatot hirdet

Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető)

beosztás betöltésére

Pályázati kiírás részleteiről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

logo-proiect-civil-society

“Civil Society Days – the Future Begins Today”

This project was submitted and won within the European Programme ”Europe for Citizens”, Sub – Programme Strand2: Democratic engagement and civic participation, Action 2.1- Town Twinning.

Civil Society Days részleteiről a letölthető PDF dokumentumban olvashatnak

Short project description EACEA template

Térségi Népjóléti Gondozási Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Várpalota, Kastélydomb u. 6 – Berhida település
Család- és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser
munkakör betöltésére

A pályázat részleteiről a letölthető PDF dokumentumban olvashat

Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki

Várpalota 1. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel

vállalkozási formában történő ellátására

A pályázat részleteiről a letölthető PDF dokumentumban olvashat  

 

Ajánlati felhívás vagyonvédelmi szolgáltatás ellátására a Várpalotai Polgármesteri Hivatalban

Szöveg: Várpalota város jegyzője ajánlati felhívással fordul vagyonvédelmi tevékenység folytatására a megfelelő engedéllyel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokhoz a Várpalotai Polgármesteri Hivatalban a hétfői és a szerdai ügyfélfogadási napokon munkaidőben vagyonvédelmi szolgáltatás ellátása érdekében történő ajánlattétel céljából.

Az ajánlati felhívás jelen közzététellel egyidejűleg Várpalota Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal Beszerzési Szabályzatának 6. § első bekezdése alapján megküldésre került a Hivatal által vezetett Nyilvántartott Beszállítók Jegyzékében a feladat ellátására tevékenységi körük alapján alkalmas természetes és jogi személyek részére.

A fent meghivatkozott Jegyzékben szereplőkön kívül ajánlatot tehet bármely arra, a felhívás alapján alkalmas személy, illetve társas vállalkozás, amely vállalja, hogy ajánlatának benyújtásával egyidejűleg a Jegyzékbe történő felvételhez szükséges adatokat a mellékelt adatlap szerint az ajánlatkérő Várpalotai Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátja.

Várpalota, 2016. május 17.

Sándor Tamás aljegyző s.k.

Az ajánlati felhívás az alábbi linkre kattintva érhető el: Nyilvántartott Beszállítók Jegyzékéhez adatlap
A Nyilvántartott Beszállítók Jegyzékébe történő szerepeltetés adatlapja itt érhető el: Vagyonvédelmi feladat ajánlati felhívás

 

 

 

Ajánlati felhívás vagyonvédelmi szolgáltatás ellátására a Várpalotai Polgármesteri Hivatalban

Várpalota város jegyzője ajánlati felhívással fordul vagyonvédelmi tevékenység folytatására a megfelelő engedéllyel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokhoz a Várpalotai Polgármesteri Hivatalban a hétfői és a szerdai ügyfélfogadási napokon munkaidőben vagyonvédelmi szolgáltatás ellátása érdekében történő ajánlattétel céljából.

Az ajánlati felhívás jelen közzététellel egyidejűleg Várpalota Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal Beszerzési Szabályzatának 6. § első bekezdése alapján megküldésre került a Hivatal által vezetett Nyilvántartott Beszállítók Jegyzékében a feladat ellátására tevékenységi körük alapján alkalmas természetes és jogi személyek részére.

A fent meghivatkozott Jegyzékben szereplőkön kívül ajánlatot tehet bármely arra, a felhívás alapján alkalmas személy, illetve társas vállalkozás, amely vállalja, hogy ajánlatának benyújtásával egyidejűleg a Jegyzékbe történő felvételhez szükséges adatokat a mellékelt adatlap szerint az ajánlatkérő Várpalotai Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátja.

Várpalota, 2016. április 20.

Dr. Ignácz Anita Éva s.k.

Az ajánlati felhívás az alábbi linkre kattintva érhető el: Vagyonvédelmi ajánlati felhívás
A Nyilvántartott Beszállítók Jegyzékébe történő szerepeltetés adatlapja itt érhető el: Nyilvántartott Beszállítók Jegyzékéhez adatlap

 

 

 

 

 

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0197 – „Fotovoltaikus fejlesztés Várpalota Város Önkormányzatának épületén”
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0197 – Napelemes rendszer telepítése a Várpalotai Polgármesteri Hivatal épületén