PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Várpalota Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX.14.) ÖR. 33. §.-a alapján pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi

 nem lakás célú ingatlanokat:

A pályázat részleteiről a letölthető PDF dokumentumban olvashat 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Várpalota Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX.14.) ÖR. 33. §.-a alapján pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi

lakás célú ingatlanokat:

A pályázat részleteiről a letölthető PDF dokumentumban olvashat 

PÁLYÁZATI    FELHÍVÁS

Várpalota Város Polgármestere a Várpalota Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 42/1997. (XI.05.) önkormányzati rendelet 11 § (2) bekezdése alapján licit útján – 952.00,- Ft, azaz –KILENCSZÁZTÖVENKETTŐEZER,- 00/2100 FORINT  induló áron –  értékesíti az alábbi:

 

1./ 432/3/A/1. hrsz-ú, természetben a Várpalota, Erdődy Pálffy Tamás u. 19. szám alatti  társasházban található 17 m2 nagyságú és a

 

 

2./ 432/3/A/2. hrsz-ú, természetben a Várpalota, Erdődy Pálffy Tamás u. 19. szám alatti társasházban található 17 m2 nagyságú  „GARÁZS” ingatlanjait.

 

 

Ajánlati biztosíték összege ingatlanonként (garázsonként): 200.000,- Ft, azaz –KETTŐSZÁZEZER,- 00/100 FOINRT.

A részletes pályázati kiírás átvehető a Polgármesteri Hivatal 104. számú irodájában, Kucsera Marianna vagyongazdálkodási ügyintézőtől (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) 2017. április 5-én 8.00 órától.

A liciten való részvétel regisztrálási határideje:  2017. április 25. 10.15 óra.

A nyilvános licit időpontja 2017. április 25.   10.30 óra.

Melléklet 

Várpalota, 2017. március 28.

                                                                           Campanari-Talabér Márta

                                                                                      polgármester

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Várpalota Város Önkormányzata az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX.14.) ÖR. 33. §-a alapján pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi

nem lakás célú ingatlanokat:

A pályázat részleteiről a letölthető PDF dokumentumban olvashat