LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!

2016. január 1-jén hatályba lépett a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII.29.) Kormányrendelet.

A Kormányrendelet értelmében a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építésére vonatkozóan EGYSZERŰ BEJELENTÉST kell Várpalota Város Jegyzőjéhez, mint I. fokú építésügyi hatósághoz benyújtani.

A bejelentést a Kormányrendeletben meghatározott tartalommal és melléklettel papír alapon vagy elektronikus úton az Országos Építésügyi Nyilvántartás használatával az ÉTDR alkalmazásba kell benyújtani. Erről bővebb információ a www.varpalota.hu honlapon, az ügyintézés oldalon a lakossági tájékoztatóban olvasható.

Építtető az építési tevékenységet a bejelentés megtételét követő tizenöt napos határidő elteltét követően kezdheti meg az építési naplóval kapcsolatos szabályok betartása mellett.

Az építési tevékenység bejelentés nélküli megkezdése építésrendészeti eljárást, mint jogkövetkezményt von maga után.

További felvilágosítást ügyfélfogadási időben (hétfő: 8-12 és 13-16; szerda: 8-12 és 13-17) a Polgármesteri Hivatal 125-ös irodájában, illetve a 06-88-592-660 (157-es mellék) telefonszámon kérhetnek.

dr. Ignácz Anita Éva jegyző

Lakossági tájékoztató részleteiről a letölthet PDF dokumentumban olvashat