Ingyenes gyerekétkeztetés igénybevételének módja az óvodákban és bölcsődékben

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetniük a bölcsődei és óvodai étkeztetésért.

Ingyenes a gyermekétkeztetés továbbá a két- és egygyermekes családok számára is, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130 százalékát, azaz 2016-ben a 95.960,-Ft-ot.

A kedvezmény igénybevételéhez a nyomtatvány és a kitöltési útmutató letölthető a nyomtatvány és a kitöltési útmutató itt letölthető
A kitöltött nyilatkozatot kell az Óvodákba és Bölcsődékbe benyújtani az Óvodai / bölcsődei ellátásban részesülő gyermek után, ha
•    rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
•    tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
•    olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
•    olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
•    nevelésbe vették.

A kedvezményjogosultságokhoz a nyilatkozatot a szükséges igazolásokkal az újonnan felvett gyermekek esetében a beszoktatás megkezdését megelőzően két héttel, a már óvodába / bölcsődébe járó gyermekek esetében a szeptemberi befizetést megelőzően kell benyújtani. Fontos információ, hogy a kedvezmény az óvodavezető / bölcsődevezető részére történő bejelentést követő naptól jár a gyermek számára.

A kitöltött nyilatkozatot a gyermek által látogatott óvodában / bölcsődében kell leadni.

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal az óvodavezetőkhöz / bölcsődevezetőkhöz.